• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 

 

 

 

Vabilo na redni občni zbor Društva Adrenalin paragliding team Gornje Posočje

Vabimo te na občni zbor, ki bo v petek, 18. 3. 2016 ob 19.15 v prostorih gostišča Jelkin Hram v Drežnici.

Dnevni red;

 • Potrditev dnevnega reda.
 • Izvolitev delovnega predsedstva.
 • Poročilo predsednika
 • Poročilo blagajnika
 • Poročilo nadzornega odbora
 • Poročilo o športnih dosežkih članov v letu 2015
 • Sprejem novih članov
 • Izvolitev članov v organe društva
 • Plan dela za leto 2016
 • Finančni plan za 2016 in določitev višine članarine za 2016
 • Razno

 

Vabljeni!

predsednik društva

 Jurij Fratina

© 2014 Društvo Adrenalin